НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  


ПРАВО НА МЕСЕЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА И ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Право на месечна финансова подкрепа

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно. С постановление № 286 на Министерския съвет от 21.09.2022 г. се определя размер на линията на бедност за страната от 504 лв. за 2023 г.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност – 35,28 лв. за 2023 г.;

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност – 75,60 лв. за 2023 г.;

3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност – 126,00 лв. за 2023 г.;

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност – 151,20 лв. за 2023 г.;

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия в размер – 57 на сто от линията на бедност – 287,28 лв. за 2023 г.

Право на целеви помощи

Закона за хората с увреждания регламентира правото на хората с увреждания на целеви помощи.

Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство до четирикратния размер от линията на бедност за съответната година – 2 016 лв. за 2023 г.;

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ за приспособяване на жилище до двукратния размер от линията на бедност за съответната година за преустройство на жилище – 1008 лв. за 2023 г.;

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година – 403,20 лв. за 2023 г.;

Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година.

Хората с трайни увреждания имат право на целева помощ за наем на общинско жилище, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители.

 

Горе
<<Назад към новините

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
февруари 2023 г.
Copyrght©НАСГБ 2023 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг