НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  


10.01.2023 г. 

На основание чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България и във връзка с писмо на МТСП № 92-465 / 09.06.2022 г. за отчитане на субсидията от бюджета на МТСП, сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ публикува отчет за периода 01.10.2022 г.  -  31.12.2022 г.:

  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия.
  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад за ІV трим. 2022 г.
  3. Приложени доказателства за осъществените дейности към Приложение № 2 – Тримесечен доклад за ІV трим. 2022 г.
  4. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 от Приложение № 1.
  5. Декларация, утвърдена със Заповед № РД01-74 / 03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, липса на разходи за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал.

Документите можете да свалите като 5 броя PDF файла:

  1. НАСГБ Приложение № 1 - 10-12-2022 г.
  2. НАСГБ Приложение № 2 - 10-12-2022 г.
  3. НАСГБ Приложени Доказателства към Прил. №2 -10-12-2022 г.
  4. НАСГБ Приложение №3 -10-12-2022 г.
  5. НАСГБ Декларация - 10.01.2023 г.

 

Горе
<<Назад към новините

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
януари 2023 г.
Copyrght©НАСГБ 2023 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг