НАСГБ

По-долу предлагаме подобрени настройки на екрана за онези от Вас, които имат зрителни затруднения при четенето на информация от Мрежата.

ЕДЪР ЧЕРЕН ТЕКСТ НА БЯЛ ФОН

ЕДЪР ЖЪЛТ ТЕКСТ НА ЧЕРЕН ФОН

ЕДЪР БЯЛ ТЕКСТ НА ЧЕРЕН ФОН

<< ОБРАТНО КЪМ НАЧАЛНАТНА СТРАНИЦА
Последна актуализация: Март 2008г.
Copyrght©НАСГБ 2008г.
Всички права запазени!