НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало


УКАЗАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ (НАСГБ) И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАСГБ

последна актуализация - ноември, 2021 г.
гр. Пловдив

 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
на Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Редакция на сп. „Звук и светлина” – печатен орган на НАСГБ
Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи  (НЦРСГ) „Хелън Келър”
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите към Община Пловдив

 

Пощенски адрес:
НАСГБ
пощенска кутия №3,  
п.код 4006, Пловдив

Интернет-страница: www.nasgb.org
Интернет-страница на сп. „Звук и светлина”: www.zvuk-i-svetlina.eu

Председател на НАСГБ: Величка Драганова
тел.: 032/ 65 36 02; 032/ 62 52 87
моб.тел.: 0889/ 06 21 10
ел. поща: info@nasgb.org
Скайп: nasgborg

Редакция на сп. „Звук и светлина”
ел. поща: zvukisvetlina@gmail.com                     
Скайп: zvukisvetlina.sg

Адрес за посещения на ЦУ на НАСГБ: 
гр. Пловдив, ул. "Преспа" №6. 


ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАСГБ:

 

Асеновград  . Пловдив
Благоевград   Русе
Бургас   София
Варна   Силистра
Велико Търново   Група Смолян(към ТО Пловдив)
Габрово   Сливен
Добрич   Стамболийски
Казанлък Стара Загора
Кърджали   Харманли
Неделино   Група Хисаря(към ТО Пловдив)
Перник   Шумен
Плевен   Ямбол
Териториална организация Асеновград

Председател на ТО: Иван Костадинов Шопов
служ. тел.: 0331/ 6 99 85
дом тел.: 0331/ 4 96 39
моб.тел.: 0889/ 062 124
ел. поща: p_hr50@abv.bg

 

 Териториална организация Благоевград
Председател на ТО: Пламен Методиев Тодоров
Сътрудник на ТО:
Емилия Якимова
тел.: 0896/ 61 05 50
ел. поща:emilqkimov_1972@abv.bg

 

Териториална организация Бургас
Председател на ТО: Анка Георгиева Янева
тел.: 0889/ 135 536

 

Териториална организация Варна
Председател на ТО: Стоян Минчев Станчев
моб. тел.: 0883/ 337727
ел. поща: stanchev50@gmail.com

 

Териториална организация Велико Търново
Председател на ТО: Валери Михайлов Николов
тел.: 0887876768
ел. поща: nvaleri@mail.bg


Териториална организация Габрово
Председател на ТО: Маринка Димитрова Илиева
моб. тел.: 0878 165 454
ел. поща: ilieva.marinka@gmail.com

 

Териториална организация Добрич
Председател на ТО: Йорданка Михалева Дроснева
тел. 0890 139 032


Териториална организация Казанлък
Председател на ТО: Боряна Веселинова Коскина
дом тел.: 0431/ 7 56 96 (контактува чрез интерпретатор)
ел. поща: beril@abv.bg

 

Териториална организация Кърджали
Председател на ТО: Шукри Салим Кадир
моб. тел.: 0884/ 43 12 25
имейл: stoyna_bg@abv.bg

 

Териториална организация Неделино
Председател на ТО: Стойко Данчев Карамфилов
моб. тел.: 0889/ 26 70 10; 
ел. поща: jadi_di@abv.bg

 

Териториална организация Перник
Председател на ТО: Соня Георгиева Захариева
дом тел.: 076 / 6713 53
служ. тел: 076/ 60 25 49
моб. тел.: 0889/ 037 347, 0893/ 42 10 52, 0894/ 75 16 71
ел. поща: sonigz@gmail.com
Скайп: soni.zaharieva

 

Териториална организация Плевен
Председател на ТО: Иванка Стойчева Христова,
Телефон: 0878/ 16 15 36

 

Териториална организация Пловдив
Председател на ТО: Илия Николаев Кърджанов,
служ. тел: 032/ 62 52 87
ел. поща: iliya.nikolaev@gmail.com

 

Териториална организация Русе 
Председател на ТО:  Владимир Пенев  Маринов
тел.  0885 11 77 47
ел. поща: vladi.vegas57@gmail.com

 

Териториална организация София
Председател на ТО: Илинка Георгиева Дилкова
моб.тел. 0888 /50 30 06
ел.поща: nasgb_tosofiq@abv.bg

 

Териториална организация Силистра
Председател на ТО: Красимира Георгиева 
моб. тел.: 0886/ 820 713
ел. поща: empathy_ss@abv.bg

 

Група Смолян (към ТО Пловдив)
Координатор: Анета Красимирова Шаркова
моб.тел.: 0878/ 75 97 97
ел. поща: razkosh_08@abv.bg

 

Териториална организация Сливен
Координатор на ТО: Тодор Кръстев Стоянов
моб. тел.: 0896 788981 и 0876 585 658.

Териториална организация Стамболийски
Координатор на ТО: Божидар Петров Чергаров
моб. тел.: 0888/ 93 03 38

 

Териториална организация Стара Загора
Председател на ТО: Ангелина Андреева Кръстева
моб. тел.: 0886/ 44 23 66; 0879/ 89 18 35
ел. поща: angelina.krasteva58@gmail.com
Скайп: angelina-achi

 

Териториална организация Харманли
Председател на ТО: Диана Тодорова Делчева
дом тел.: 0373/ 8 36 91
служ.тел.: 0373/ 8 70 21
моб. тел.: 0886/ 842 939
ел. поща: dianadelcheva1@gmail.com
Скайп: dianadelcheva1

 

Група Хисаря (към ТО Пловдив)

Координатор: Анета Василева Чакърова
дом. тел.: 0337/ 6 40 25
моб. тел.: 0898/ 788 822

 

Териториална организация Шумен
Председател на ТО: Янко Димитров Стайков
дом.тел.: 054/ 82 09 29
моб. тел.: 0884/ 307 232
ел.поща: tonasgb_sh@abv.bg

 

Териториална организация Ямбол
Сътрудник на ТО: Мария Христова Димова
дом. тел.: 046/ 66 51 23
моб. тел.: 0882/ 07 63 12
ел. поща: mariadimova_@abv.bg
Скайп: maria.dimova56

 

 

Горе
Начало

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Контакт с нас
Профил на купувача
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: 2023.
Copyrght©НАСГБ 2023г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдействие на СуперХостинг.бг