НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало


УКАЗАТЕЛ НА ТЕЛЕФОНИТЕ И АДРЕСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ (НАСГБ) И ПОДЕЛЕНИЯТА Й ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

месец март, 2011 г.
гр. Пловдив

 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър”
Редакция на сп. „Звук и светлина” – печатен орган на НАСГБ

Пощенски адрес:
НАСГБ
пощенска кутия № 29,
4018, Пловдив

Интернет-страница: www.nasgb.org
Интернет-страница на сп. „Звук и светлина”: www.zvuk-i-svetlina.eu

Председател на НАСГБ: Димитър Парапанов
Изпълнителен директор на НАСГБ и директор
на НЦРСГ „Х.Келър”
: Светлозар Парапанов
тел./факс: 032/ 65 36 02
моб.тел.: 0889/ 06 21 10; 0893/ 64 40 13; 0877/ 06 15 21
ел. поща: nadbbg@mbox.contact.bg
Скайп: nasgborg

Координатор на НАСГБ и методист по алтернативни методи на общуване на НЦРСГ „Х.Келър”: Светлозар Парапанов
тел./факс: 032/ 65 36 02
моб.тел.: 0889/ 06 21 65; 0893 64 40 09

Редакция на сп. „Звук и светлина”
ел. поща: zvukisvetlina@gmail.com                    
Скайп: zvukisvetlina.sg

Счетоводство: тел. 032/ 62 52 87

Адрес за посещения на ЦУ на НАСГБ: гр. Пловдив, ул. "Весела" №30. Входът е от към ул. "Лютиче" - това е пресечка на бул. "6 -ти септември", срещу училище "Любен Каравелов". Намираме се в Източно крило на Детска ясла №17, входът към асоциацията е жълтата вратичка, а също така имаме жълти табели с надпис "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" и "Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър" - на български и английски език.

 

ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАСГБ

Териториална организация АСЕНОВГРАД  
Пощенски адрес:
Иван Костадинов Шопов
ул.”Космос” № 12, кв. “Долни воден”
п.код 4230, гр. Асеновград
Председател на ТО: Иван Костадинов Шопов
служ. тел.: 0331/ 6 99 85
дом тел.: 0331/ 4 96 39
моб.тел.: 0889/ 062 124
Сътрудник на ТО: Руска Желязкова Димитрова
моб.тел.: 0896/ 380 005
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
ТСО на слепите – Асеновград
адрес: ул. „ Цар Иван Асен ІІ” №38, стая 105,
служ. тел.: 0331/ 6 99 85
приемни дни: вторник от 10 ч. - 12 ч., четвъртък от 14 ч. –18 ч.

 

Териториална организация БУРГАС   
Пощенски адрес:
Иванка Тодорова Костова
к-с. “Меден рудник” бл.126, вх.А, ет.2, ап.3
п.код 8000, гр. Бургас
Председател на ТО: Иванка Тодорова Костова
дом тел.: 056/ 50 31 09
моб. тел.: 0898/ 681 791; 0885/ 671 619
ел. поща: vania75@gmail.com 
Скайп: vania_kostova75
Сътрудник на ТО: Тодор Иванов Костов
дом тел.: 056/ 50 31 09
моб. тел.: 0896/ 967 684  
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
Клуб на слепите - Бургас
адрес: ж.к. „Зорница” бл.47, северно крило; п.кутия 22
служ. тел: 056/ 86 32 12
приемни дни: сряда от 10ч. – 12ч.

 

Териториална организация ВАРНА 
Пощенски адрес:
Станчо Димитров Добрев
Териториална организация на сляпо-глухите – Варна
(в Културния дом на ССБ)
ул. Петко Стайнов № 3
п.код 9009  ВАРНА
Председател на ТО: Станчо Димитров Добрев
дом тел.: 052/ 74 24 77; 74 24 73
служ. тел.: 052/ 74 12 11 и 052/ 74 12 12
моб. тел.: 0889/ 062 119   
ел. поща: to_na_nasgb_varna@abv.bg
Сътрудник на ТО: Динко Михайлов Костадинов
дом тел.:  052/ 33 24 32
служ. тел.: 052/ 74 12 11 и 052/ 74 12 12
моб. тел.: 0888/ 92 98 44
ел. поща: zlatev55@abv.bg
Скайп: vihar_varna
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
РСО на ССБ– Варна
адрес: ул.”Академик Петко Стайнов”№3
тел: 052/ 74 12 11
приемни дни: понеделник и вторник от 09:00 ч. до 13:00 ч.

 

Териториална организация ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пощенски адрес:
Елица Кирилова Йосифова
Клуб на пенсионера и инвалида
ул.”Краков” 8 А
5005 гр. Велико Търново
Председател на ТО: Елица Кирилова Йосифова
тел.: 062/ 67 09 12
ел. поща: elitsa1981@abv.bg 
Сътрудник на ТО: Кирил Йосифов Йосифов
тел.: 062/67 09 12
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
Клуб на пенсионера и инвалида
адрес: 5005, Велико Търново
ул.”Краков” 8 А
служ. тел.: 062/ 60 00 43
приемни дни: четвъртък от 14ч. – 18 ч.

 

Териториална организация ГАБРОВО
Пощенски адрес:
ТСО на ССБ
ул. “Пенчо Постомпиров” №19
п.код 5300, гр.Габрово
Председател на ТО: Йордан Илиев Цирков
дом тел.: 066/ 80 54 23
служ. тел.: 066/ 80 48 27 
моб. тел.: 0889/ 062 161
ел. поща: ssb_gabrovo@edasat.com
Скайп: st.pencheva
Сътрудник на ТО: Пенка Косева Йонкова 
дом тел.: 066/ 80 54 23
служ. тел.: 066/ 80 48 27 
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
ТСО – ССБ - Габрово
адрес: ул. „ Пенчо Постомпиров” № 19
служ. тел.  066/ 80 48 27
приемни дни: понеделник от 14ч. – 16 ч.; сряда от 10ч. – 12ч.,
четвъртък от 14ч.- 16ч.

 

Териториална организация ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Пощенски адрес:
Катя Кряжева
ТСО на слепите
ул.”Патриарх Евтимий” № 5,
обл. Великотърновска
п. код 5100, гр. Горна Оряховица
Председател на ТО: Иван Стефанов Лицов
дом тел.: 0618/ 2 69 45
Сътрудник на ТО: Катя Николова Кряжева
дом тел.: 0619/ 2 49 10 
служ. тел: 0618/ 6 01 22
моб. тел.: 0885/ 447 238
ел. поща: humanity.go@gmail.com
Скайп: katihumanity

Председател на Контролния съвет на НАСГБ: Маринка Маринова Маринова
дом. тел.: 0618/ 2 36 75;  моб. тел.: 0885/ 225 006
дом.адрес: п. код 5100, гр. Горна Оряховица, ул."Борима" № 10 Б
ел. поща: marinka_kc@abv.bg и
marina_spasova@abv.bg
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
ТСО на слепите – Горна Оряховица
адрес: ул.”Патриарх Евтимий” № 5
служ. тел: 0618/ 6 01 22
приемни дни: четвъртък от 10:00 ч. – 18:00 ч. и петък от 10:00 ч. – 13:00 ч.

 

Териториална организация ДИМИТРОВГРАД
Пощенски адрес:
Бонка Петкова
ул. “Волгоград” № 11, вх. А, ет.6, ап. 18
п.код 6400, гр. Димитровград

Председател на ТО: Георги Йорданов Йорданов
дом тел.: 0391/ 2 80 97
моб. тел.: 0894 362073
Сътрудник на ТО: Бонка Симеонова Петкова
дом тел.: 0391/6 40 19
моб. тел.: 0886/ 532 958
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
Клуб на инвалида, гр.Димитровград
адрес: ул.” Цар Борис І”
приемни дни: втората и четвърта сряда на месеца от 10:00 ч. – 12:00 ч.

 

Териториална организация ДОБРИЧ
Пощенски адрес:
Калинка Панайотова Ковачева
ул. “Йордан Йовков” № 3
п.код 9300, гр. Добрич
Председател на ТО: Калинка Панайотова Ковачева
Сътрудник на ТО: Митко Симеонов Димитров
дом тел.: 058/ 60 34 05
моб. тел.: 0889/ 062 160
ел. поща: osks_ustrem@abv.bg
Скайп: kalinka.kova4eva
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
гр.Добрич, клуб  Детелина,
адрес: ул. „Васил Левски” № 7
приемни дни: понеделник от 10:00 ч. – 12:00 ч.

 

Териториална организация ДУЛОВО
Пощенски адрес:
Али Неби
ул. “Детелина”№ 5,  обл. Силистренска
п.код 7651,  с. Черник,  община Дулово
Председател на ТО: Али Али Неби
дом тел.: 0864/ 2 42 51  (контактува чрез интерпретатор)
моб. тел.: 0884/ 106 875 (само SMS)
Сътрудник на ТО: Фатме Муталиб Неби
дом. тел.: 0864/ 2 42 51
моб. тел.: 0885/ 236 442
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
Клуб на пенсионера и инвалида, с. Черник,
адрес: в сградата на читалището
приемни дни: четвъртък цял ден

 

Териториална организация КАЗАНЛЪК
Пощенски адрес:
Боряна Веселинова Коскина
ул. “Орлово гнездо” № 2   вх.А, ет.3, ап.6
п.код 6100, гр.Казанлък
Председател на ТО: Боряна Веселинова Коскина
дом тел.: 0431/ 7 56 96 (контактува чрез интерпретатор)
ел. поща: beril@abv.bg
Сътрудник на ТО: Йорданка Димитрова Коскина
дом тел.: 0431/ 7 56 96
моб. тел.: 0889/ 338 081
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
Клуб на ТСО на ССБ, гр.Казанлък
адрес: ул. П. Д. Петков” № 1
служ.тел: 0431/ 6 34 22
приемни дни: вторник от 15:00 ч. – 17:00 ч.

 

Териториална организация КЪРДЖАЛИ
Пощенски адрес:
ТО на ССБ, пощ. кутия № 34,
п.код 6600, гр.Кърджали
Председател на ТО: Недялка Радинова Камбурова
служ. тел: 0361/ 6 22 86
моб. тел.: 0886/ 100 136 - Виваком;
ел. поща: nelakamburova@abv.bg
Сътрудник на ТО: Борис Любенов Петров
служ. тел: 0361/ 6 22 86
моб. тел.: 0889/ 06 21 21
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
гр.Кърджали
адрес: бул. „България” 49
приемни дни: четвъртък от 13:00 ч. – 15:00 ч.

 

 

Териториална организация НЕДЕЛИНО  
Пощенски адрес:
Стойко Карамфилов
ул."Дельо Войвода" №17
обл. Смолянска
п.код 4990, гр.Неделино 
Председател на ТО: Стойко Данчев Карамфилов
дом тел.: 03072/ 24 85
служ. тел.: 03072/ 20 38 
моб. тел.: 0889/ 062 122; 0889/ 36 36 97– Стефка Карамфилова (лице за връзка)
Сътрудник на ТО: Юлия Стойкова Георгиева
служ. тел.: 03072/ 20 38
моб. тел.: 0884/ 450 751 
ел. поща: jadi_di@abv.bg
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
гр.Неделино, „Зора”- клуб за социални контакти на хората с увредено зрение и слух
адрес: ул.”Ал.Стамболийски” № 153
приемни дни: понеделник, сряда и петък от 8ч. – 12ч.

 

Териториална организация ПЛЕВЕН
Пощенски адрес:
Величка Драганова Великова
ул. „Георги Димитров”№ 124, 
общ. Искър, обл. Плевен
п.код 5871, с.Писарово
Председател на ТО: Величка Драганова Великова
дом. тел.: 065165/ 237
моб. тел.: 0889/ 095 375; 0892/02 38 69
факс (служебен) 065165/ 314
ел. поща: vilirai77@gmail.com; vili12389@gmail.com
Скайп: velirai77
Сътрудник на ТО: Димитър Димитров Андонов
дом тел.: 065165/ 237
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
Приема на дом.адрес.
Провеждане на Териториални събрания – в клуба при ТСО на ССБ, гр. Плевен
адрес: гр. Плевен, ул. „Гренадерска” 30, бл. „Първи май”

 

Териториална организация ПЛОВДИВ
Пощенски адрес:
Снежанка Кирчева (За ТО на НАСГБ – Пловдив)
пощ. кутия  №29
п.код 4000, гр.Пловдив
Председател на ТО: Снежанка Кирилова Кирчева, и сътрудник:
дом.тел.: 032/ 29 93 98
служ. тел: 032/ 65 36 02, 62 52 87
моб. тел.: 0896/82 26 01
ел. поща: nadbb@mbox.contact.bg
Скайп: nasgborg
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
„Клуб на инвалида – район Централен към Община Пловдив”, гр. Пловдив
адрес: ул.”Весела” № 30
тел.: 032/ 65 36 02, 62 52 87
Председател на клуба на инвалида: Снежанка Кирчева
приемни дни: от понеделник до петък от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Териториална организация ПЕРНИК
Пощенски адрес:
Соня Георгиева Захариева
ул. “Юрий Гагарин” бл.1, вх.Л, ет.6, ап.18
п. код.2303, гр.Перник
Председател на ТО: Соня Георгиева Захариева
дом тел.: 076 / 6713 53
служ. тел: 076/ 60 25 49
моб. тел.: 0889/ 037 347, 0893/ 42 10 52
ел. поща: sonigz@gmail.com
Скайп: soni.zaharieva
Сътрудник на ТО: Теменужка Владова
служ. тел.: 076/ 60 25 49
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
ТСО на ССБ
адрес: ул. „Радомир” 1, вх."В", ет. 2, ст. 2
п. код.2303, гр.Перник
тел: 076/ 60 25 49
приемни дни: сряда и петък от 10:30ч. – 12:30ч.

 

Териториална организация РУСЕ
Пощенски адрес:
Панайот Илиев Димитров
ул. “Филип Станиславов” №1, вх.5, ет.2, ап.5
п.код 7018, гр.Русе
Председател на ТО: Панайот Илиев Димитров
дом тел.: 082 / 24 92 75
моб. тел.: 0888/ 043 863
ел. поща: nasgbg.to.ruse@abv.bg
Скайп: to.ruse
Сътрудник на ТО: Петранка Георгиева Георгиева
дом тел.: 082 / 24 92 75
моб. тел.: 0888/ 043 862
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
ТО на НАСГБ Русе
адрес:кв. Родина №2, ул. Чипровци № 14, бл. Клисура, вх. А, партера отзад
п.код 7006
служ.тел.: 082/ 84 47 06
приемни дни:  вторник и четвъртък от 9:00 ч. до 15:30 ч.

 

Териториална организация СЛИВЕН 
Пощенски адрес:
Тодор Радев Иванов (ТО на ССБ)
кв. “Република”  бл. 35 – партер
п.код 8802, гр.Сливен 
Председател на ТО: Тодор Радев Иванов
служ. тел.: 044/ 62 24 87
дом. тел.: 044/ 62 45 71
моб. тел.: 0886/ 100 137 – Виваком;
ел. поща: ssb.rsosliven@gmail.com
Сътрудник на ТО: Георги Динев Георгиев
дом тел.: 044/ 63 98 33
служ. тел.: 044/ 62 24 87
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
Клуб на слепите - Сливен
служ. тел.: 044/ 62 24 87
приемни дни: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 10:00 ч. – 12:00 ч.

 

Териториална организация СМОЛЯН
Пощенски адрес:
Павлина Йорданова Щинкова
кв. Райково
ул. „Поп Глигорко” 1
п.код 4701, гр. Смолян
Председател на ТО: Хакъ Руфатов Метковски
дом. тел.: 0301/ 8 08 18
моб. тел.: 0889/ 06 21 56
Сътрудник на ТО: Павлина Йорданова Щинкова
моб. тел.: 0896/83 79 85
моб. Тел. служебен: 0887/378071
дом.адрес:
кв. Райково
ул. „Поп Глигорко” 1
п.код 4701, гр. Смолян
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
В сградата на Община Смолян - източно крило, Рехабилитационен център – ет. 1
бул. България №6
Приемно време: вторник от 10:00 ч. до 12:30 ч

 

Териториална организация СОФИЯ
Пощенски адрес:
Георги Стамулов Чернев
бул."Европа"№138, бл.3, вх. А, ет.8 ап. 23
п.код 1360, София
Председател на ТО: Георги Стамулов Чернев
дом тел.: 02/ 927 30 73
служ.тел.: 02/ 803 35 47 – сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч.
моб. тел.:  0889/ 06 21 66; 0895/ 44 36 11
ел. поща: g.s.chernev@gmail.com
Скайп: g.chernev49
Сътрудник на ТО: Аелита Христова Хлебарова
дом. тел.: 02/ 852 43 27
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
Клуб на РСО на слепите, гр. София
ул. „Цар Симеон” №110
служ.тел 02/ 803 35 47
Приемен ден: сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч.

 

Териториална организация СТАМБОЛИЙСКИ
Пощенски адрес:
Неделю Груев Маев
ул. “Иван Вазов” №10, вх.Б, ап.9, ет.3
п.код. 4210, гр.Стамболийски  
Председател на ТО: Неделю Груев Маев
Сътрудник на ТО: Милка Димитрова Маева
дом. тел.: 0339/ 6 27 60
моб. тел.: 0889/ 062 112
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
дом. тел.: 0339/ 6 27 60

 

Териториална организация СТАРА ЗАГОРА
Пощенски адрес:
Ангелина Андреева Кръстева
ул. "Берое" №8, бл.2, вх.А, ет.2, ап.4
община Ст.Загора
п.код 6065, с.Богомилово
Председател на ТО: Ангелина Андреева Кръстева
дом.тел.: 04123/ 26 88
моб. тел.: 0886/ 44 23 66; 0879/ 89 18 35
ел. поща: angelina.krasteva58@gmail.com
Скайп: angelina-achi
Сътрудник на ТО: Димитър Стефанов Димитров
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
п.код 6065, с. Богомилово, общ. Ст. Загора,
НЧ "Иванка Терзиева", Клуб "Дръзновение" ТО на НАСГБ гр. Стара Загора

 

Териториална организация ТЪРГОВИЩЕ
Пощенски адрес:
Сашка Николова Тодорова
ул. “Трапезица” № 32, вх.Б, ет.1, ап.1
п.код 7700, гр.Търговище 
Председател на ТО: Тодорка Стоянова Аврамова
Сътрудник на ТО: Сашка Николова Тодорова
дом. тел.: 0601/ 6 59 85
служ. тел: 0601/ 6 35 94
моб. тел.: 0889/ 062 159;
ел. поща: sashka.nikolova12@abv.bg
Скайп: sashka-nikolova
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
ТСО на слепите и НАСГБ, гр.Търговище
адрес: ул.”Бенковски” №10, бараката
служ. тел.: 0601/ 6 35 94
приемни дни: понеделник и вторник, от 8:00 ч.- 12:00 ч.

 

Териториална организация ХАРМАНЛИ
Пощенски адрес:
Диана Тодорова Делчева
Клуб на Инвалида
ул. „Васил Априлов” № 3
п.код 6450, гр. Харманли
Председател на ТО: Диана Тодорова Делчева
дом тел.: 0373/ 8 36 91
служ.тел.: 0373/ 8 70 21
моб. тел.: 0886/ 842 939; 0893/ 615 889
Сътрудник на ТО: Янка Стоянова Христова 
дом тел.: 0373/ 8 25 80
служ.тел.: 0373/ 8 70 21
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
Клуб на инвалида, гр.Харманли,
адрес: ул.”Васил Априлов” № 3
тел.: 0373/ 8 70 21
приемни дни: вторник от 10:00 ч.- 12:00 ч.

 

Териториална организация ХИСАРЯ
Пощенски адрес:
Елена Балева Василева
ул. “Ив. Вазов” № 56
п.код. 4180, гр.Хисаря 
Председател на ТО: Елена Балева Василева
дом. тел.: 0337/ 6 28 83
Сътрудник на ТО: Анета Василева Чакърова
дом. тел.: 0337/ 6 40 25
моб. тел.: 0889/ 788 822
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
ТСО на ССБ - Хисаря
приемни дни: сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч. и  петък от 10:00 ч. до 12:00 ч.

 

Териториална организация ШУМЕН
Пощенски адрес:
Върбина Любенова Станкова
ул. “Съединение” № 83,  вх.3, ап.45, ет.1
п. код 9700, гр.Шумен
Председател на ТО: Янко Димитров Стайков
дом.тел.: 054/ 82 09 29
моб. тел.: 0884/ 307 232
Лице за връзка: Станислав Стайков
моб. тел. 0889/ 41 67 97
ел. поща: sstan4o@abv.bg
Сътрудник на ТО: Върбина Любенова Станкова
дом. тел.: 054/ 87 12 86 
моб. тел.: 0889/ 062 125
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
ТСО на ССБ
адрес: ул.”Цар Освободител” № 104
служ.тел.: 054/ 5 75 09
приемни дни: понеделник и четвъртък от 10:00 ч.-12:00 ч.

 

Териториална организация ЯМБОЛ
Пощенски адрес:
Димка Иванова Георгиева
ул. „Радецки” №28
п. код 8600, гр. Ямбол
Председател на ТО: Димка Иванова Георгиева 
дом. тел.: 046/ 63 98 31
служ.тел.: 046/ 66 40 98
моб. тел.: 0889/ 06 21 70, 0897/ 413 517
Сътрудник на ТО: Мария Христова Димова
адрес: ул. „Илинден” 5
дом. тел.: 046/ 66 51 23
служ.тел.: 046/ 66 40 98
моб. тел.: 0896/ 67 17 65
ел. поща: maria_dimova56@abv.bg
Скайп: maria.dimova56
Клуб за социални контакти на сляпо-глухите в териториалната организация:
ТСО на ССБ - Ямбол
адрес: бул. “Димитър Благоев” № 20; вх.А, секция „Юг”.
приемни дни: четвъртък от 10:00 ч.-12:00 ч.
и петък от 08:00 ч.-12:00 ч.
служ. тел.: 046/ 66 40 98 – чрез ТО на ССБ

 

 

Горе
Начало

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
Септември 2012 г.
Copyrght©НАСГБ 201 2г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдействие на СуперХостинг.бг