НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

  

 

11.01.2021 г. 

На основание писмо на Министъра на труда и социалната политика № 9104-165 / 26.03.2020 г., съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България, сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" (НАСГБ) публикува: 

  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия към 31.12.2020 г.

  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад.

  3. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 към 31.12.2020 г.

  4. Декларация по образец, утвърден със Заповед № РД01-74 /03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, определяне на разходите като отнасящи се само за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал. 

     

Документите можете да свалите като един PDF файл: NASGB_4_trimesechie2020.pdf

 

 

Горе
<<Назад

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Линкове

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация:
април 2015 г.
Copyrght©НАСГБ 2015 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг