НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало  

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ 2020 ГОДИНА

  • 13.03.2020 г. ВАЖНО! Писмо на НАСГБ:  Препоръка до ТО на НАСГБ относно  ситуацията с коронавируса Повече>>

  • НАСГБ организира Информационен ден по Проект: BG05M9OP001-2.011-0013 „Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в България чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови услуги за хората с увреждания в рамките на организацията“. Повече>>

  • 15.01.2020 г. НАСГБ публикува Приложение № 2 – Отчет за касовото изпълнение, Приложение № 2а – Доклад, и Приложение № 2б – Показатели за изпълнение за периода периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.Повече>>

Архив на новините

 
Новини
Проекти
Профил на купувача
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Профил на купувача
Линкове

 

Последна актуализация:  2020 г.
Copyrght © НАСГБ 2020 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг