НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало  

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ 2021 ГОДИНА

  • 11.01.2021 г. Съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България, НАСГБ публикува:
    1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия към 31.12.2020 г.
    2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад.
    3. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 към 31.12.2020 г.
    4. Декларация по образец, утвърден със Заповед № РД01-74 /03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, определяне на разходите като отнасящи се само за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал. Повече>>Архив на новините

 
Новини
Проекти
Профил на купувача
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Профил на купувача
Линкове

 

Последна актуализация:  2021 г.
Copyrght © НАСГБ 2021 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг