НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало  

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ 2020 ГОДИНА

 • 11.10.2020 г. Съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България, НАСГБ публикува:
  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия към 30.09.2020 г.
  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад.
  3. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 към 30.09.2020 г.
  4. Декларация по образец, утвърден със Заповед № РД01-74 /03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, определяне на разходите като отнасящи се само за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал.  Повече >>

 • 10.07.2020 г. Съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България, НАСГБ публикува:
  1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия към 30.06.2020 г.
  2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад.
  3. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 към 30.06.2020 г.
  4. Декларация по образец, утвърден със Заповед № РД01-74 /03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, определяне на разходите като отнасящи се само за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал.  Повече >>

 • 12.04.2020 г. ВАЖНО! Съвместно изявление на Световната федерация на сляпо-глухите, Европейския съюз на сляпо-глухите, Африканската федерация на сляпо-глухите и Латиноамериканската федерация на сляпо-глухите:  "Коронавирусът и сляпо-глухотата:  Препоръки по приобщаващите политики от световната общност на сляпо-глухите"  Повече>>

 • 09.04.2020 г. Съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България, НАСГБ публикува:
 1. Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия за 2020 г.
 2. Приложение № 2 – Тримесечен доклад.
 3. Приложение № 3 – Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите по компонент 2 и 3 за 2020 г.
 4. Декларация по образец, утвърден със Заповед № РД01-74 /03.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за липса на двойно или кръстосано финансиране на дейности, липса на разходи за извършените нестопански дейности и определяне на разходите за персонал. Повече>>


 • 31.03.2020 г. Съобщение от Екипа на сп. "Звук и светлина" Повече>>

  13.03.2020 г. ВАЖНО! Писмо на НАСГБ:  Препоръка до ТО на НАСГБ относно  ситуацията с коронавируса Повече>>

 • НАСГБ организира Информационен ден по Проект: BG05M9OP001-2.011-0013 „Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в България чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови услуги за хората с увреждания в рамките на организацията“. Повече>>

 • 15.01.2020 г. НАСГБ публикува Приложение № 2 – Отчет за касовото изпълнение, Приложение № 2а – Доклад, и Приложение № 2б – Показатели за изпълнение за периода периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.Повече>>

Архив на новините

 
Новини
Проекти
Профил на купувача
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ"Хелън Келър"
Списание "Звук и Светлина"
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Профил на купувача
Линкове

 

Последна актуализация:  2020 г.
Copyrght © НАСГБ 2020 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг